ANALIZY

 • 25-05-2015 18:42

  Popołudniowy komentarz giełdowy - totalna wyprzedaż sektora bankowego

  więcej »
 • 25-05-2015 08:57

  Poranny komentarz rynkowy - dlaczego rynek boi się Dudy

  więcej »
 • 22-05-2015 11:15

  Poranny komentarz giełdowy - Europa boi się Grecji

  więcej »
 • 21-05-2015 18:29

  Popołudniowy komentarz giełdowy - Wall Street w górę po słabych danych

  więcej »
 • 21-05-2015 10:44

  Poranny komentarz walutowy – wstępne publikacje PMI tematem dnia

  więcej »
 • 20-05-2015 10:55

  Poranny komentarz walutowy – dzień z publikacją minutes największych banków

  więcej »
archiwum »

 • Codzienny komentarz video

  więcej »
 • 30-01-2014 10:08

  Poranny komentarz rynkowy XTB - To nie koniec kłopotów krajów EM

  więcej »
 • 02-04-2014 16:35

  Raport z rynku surowców - złoto

  więcej »
Loading

Ta strona używa plików cookie. Więcej informacji o używaniu, zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookies, znajduje się w Polityce Prywatności. Niedokonanie blokady zapisywania plików cookies w przeglądarce internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

×

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217580, o numerze REGON 015803782, o numerze NIP 527-24-43-955, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 5 869 181,75 zł. X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym instrumenty typu CFD, ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej, wiążą się z możliwością poniesienia znacznych strat finansowych przez Klienta nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego na podstawie, którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu.

Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach rynku OTC bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne Klient powinien kierować się własnym osądem. Więcej informacji dostępnych jest w Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego dostępnej na stronie internetowej www.xtb.pl. 


Zastrzeżenia prawne Regulamin korzystania ze strony internetowej Polityka prywatności   Bezpieczeństwo