ANALIZY

 • 30-11-2015 18:37

  Popołudniowy komentarz giełdowy - Europa zyskuje przed kluczowym posiedzeniem EBC

  więcej »
 • 30-11-2015 11:07

  Komentarz walutowy – tydzień pełen wrażeń

  więcej »
 • 27-11-2015 19:10

  komentarz giełowy - czarny piątek dla chińskich akcji

  więcej »
 • 27-11-2015 10:22

  Komentarz walutowy – przygotowania do tygodnia z euro czas zacząć

  więcej »
 • 26-11-2015 17:36

  Komentarz giełdowy – delikatne odbicie na GPW

  więcej »
 • 26-11-2015 10:07

  Komentarz walutowy - chwila oddechu na rynkach

  więcej »
archiwum »
Loading

Ta strona używa plików cookie. Więcej informacji o używaniu, zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookies, znajduje się w Polityce Prywatności. Niedokonanie blokady zapisywania plików cookies w przeglądarce internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

×

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217580, o numerze REGON 015803782, o numerze NIP 527-24-43-955, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 5 869 181,75 zł. X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym instrumenty typu CFD, ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej, wiążą się z możliwością poniesienia znacznych strat finansowych przez Klienta nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego na podstawie, którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu.

Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach rynku OTC bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne Klient powinien kierować się własnym osądem. Więcej informacji dostępnych jest w Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego dostępnej na stronie internetowej www.xtb.pl. 


Zastrzeżenia prawne Regulamin korzystania ze strony internetowej Polityka prywatności   Bezpieczeństwo