PLATFORMY

Logowanie do Sidomy

powrót Sidoma

   

Giełdowy system transakcyjny - aplikacja kliencka Sidoma  została stworzona jako java-applet, to znaczy że do korzystania z niej na komputerze konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Java. 

Aktywacja systemu Sidoma następuje po podpisaniu umowy z XTB o prowadzenie rachunku inwestycyjnego dotyczącego GPW oraz udostępnieniu loginu i hasła pozwalającego na dokonywanie transakcji. Warunkiem rozpoczęcia inwestowania w ramach Sidomy Trader 8 jest przelanie środków na rachunek bankowy dotyczący transakcji giełdowych. 

W celu aktywowania rynku New Connect na platformie Sidoma prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Wpłat środków na rachunek inwestycyjny Sidoma należy dokonywać na rachunek bankowy w PEKAO S.A. Każdy inwestor w X-Trade Brokers ma przyznany INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU bankowego do wpłat środków. Indywidualny numer rachunku dołączony jest do umowy, można go też sprawdzić w Pokoju Inwestora w zakładce "Moje dane".

Bank PEKAO SA
I O/Warszawa
Pl. Bankowy 2 
00-950 Warszawa

W opisie przelewu prosimy o podanie: numeru rachunku inwestycyjnego oraz imienia i nazwiska inwestora.

Zainstalowana właściwa wersja Javy na Państwa komputerze zgodna z systemem operacyjnym, umożliwia poprawne działanie systemu Sidoma. Do poprawnego działania systemu Sidoma wymagane jest korzystanie z przeglądarki Internet Explorer (najnowsza wersja).
  • Rekomendujemy najnowszą wersje JAVA. Po zainstalowaniu najnowszej wersji, przed pierwszym zalogowaniem do platformy Sidoma wyszukaj Java:
  • zobaczysz panel sterowania:
  • przejdź do zakładki Security i wybierz Security Level na Medium:


powrót Sidoma

Ta strona używa plików cookie. Więcej informacji o używaniu, zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookies, znajduje się w Polityce Prywatności. Niedokonanie blokady zapisywania plików cookies w przeglądarce internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

×

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217580, o numerze REGON 015803782, o numerze NIP 527-24-43-955, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 5 869 181,75 zł. X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym instrumenty typu CFD, ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej, wiążą się z możliwością poniesienia znacznych strat finansowych przez Klienta nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego na podstawie, którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu.

Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach rynku OTC bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne Klient powinien kierować się własnym osądem. Więcej informacji dostępnych jest w Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego dostępnej na stronie internetowej www.xtb.pl. 


Zastrzeżenia prawne Regulamin korzystania ze strony internetowej Polityka prywatności   Bezpieczeństwo